JYP đồng ý rút lệnh cấm đối với kẻ bám đuôi Nayeon (Twice)

[PhimTruyen.vn]:  Sau nhiều tháng kể từ các biện pháp pháp lý đầu tiên, gần đây, JYP đã đồng ý rút lệnh cấm người đàn..