Làm phim như cơm bữa, nhưng người Nhật lại đang thiếu 'sex' trầm trọng


11:06 - 04/04/2016


- Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế của nước Nhật trong nhiều năm tới.

 
Một khảo sát tiến hành trên 936 người ở độ tuổi 16 – 49 tại Nhật cho thấy: 31% người được hỏi không sex lần nào trong hơn 1 tháng, 23% phụ nữ nói rằng sex rất khó chịu, 18% đàn ông nói rằng họ không quan tâm tới sex, 30% đàn ông trước 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên...
 
Và đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với nước Nhật.
 
Làm phim như cơm bữa, nhưng người Nhật lại đang thiếu "sex" trầm trọng.
 
 
Tham khảo: Techinsider
 
Theo Trí Thức Trẻ
 
     

>>>