Nhà văn Nguyễn Như Phong - Ai cho phép sửa kịch bản 'Chạy án 3' của tôi?

(Phimtruyen.vn) - Một số phương tiện thông tin đại chúng đang quảng cáo rầm rộ cho phim "Chạy án 3" với tiêu đề “Đặc..