Nhóm FM cho ra mắt album chủ đề “Biển đông đầu sóng ngọn gió”

(Phimtruyen.vn) - Nhóm FM hướng về “Biển Đông đầu sóng ngọn gió” nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam - thống nhất..