Làm phim như cơm bữa, nhưng người Nhật lại đang thiếu 'sex' trầm trọng

 (Phimtruyen.vn) - Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế của nước Nhật trong nhiều năm tới.