Với Góc Nhìn Điện Ảnh, Đạo Diễn Vũ Huân Khắc Họa Lại Bức Chân Dung Cuộc Sống

Với góc nhìn Điện Ảnh, Đạo Diễn Vũ Huân khắc họa lại bức chân dung cuộc sống.